Добре дошли в Action for Healthy Ageing

Добре дошли в Action for Healthy Ageing, европейски проект за активно и здравословно стареене, чиито цели са да се превърне в място за срещи за всички онези , интересуващи се от активното и здравословно остаряване посредством информационните и комуникационни технологии. Тази екосистема има за цел да бъде основно място за среща на всички, които се интересуват от тази област като се насърчи взаимодействието между различните общности и заинтересованите страни, включително гражданското общество. В рамките SEACW ще намерите интересна информация, специални курсове за насърчаване на активното стареене чрез ИКТ, цифрови инструменти и ресурси, като например приложения за здравен статус, както и много други ресурси, които ще представят цялостна гледна точка по отношение на активното и здравословно стареене.

Последни Новини